Chợ Việt

Nhóm giống chuối tây (chối sứ, chuối xiêm)