Chợ Việt

Hướng Dẫn Mua Hàng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI CHỢ VIỆT

Đăng ký Số:           010807000120   đăng ký lần đầu ngày 23/08/2017

Trụ sở chính:         Tân Phúc – Hồng Kỳ – Sóc Sơn – Hà Nội

Trụ sở giao dịch:   P1608 Center Point 27 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội

Số điện thoại:         

Email:                      cskh@htxchoviet.vn

Website:                  www.htxchoviet.vn