Chợ Việt

Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ứng dụng TMĐT Chợ Việt (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, Website, các file và các tài liệu liên quan) là tài sản của HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI CHỢ VIỆT. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng Chợ Việt (“Điều khoản sử dụng”) trước khi tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Chợ Việt. Các Cá nhân đăng ký tài khoản Chợ Việt trên Website htxchoviet.vn và/hoặc tiến hành tải ứng dụng điện thoại, cài đặt, đăng ký tài khoản sẽ trở thành Thành viên Chợ Việt (trong bản Điều khoản sử dụng này gọi tắt là “Bạn”). Các điều khoản được nêu trong Điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận pháp lý giữa Bạn và Chợ Việt. Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng của Chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), Bạn vui lòng không truy cập vào Website Chợ Việt và/hoặc không tải, cài đặt, sử dụng Chợ Việt, đồng thời tháo gỡ Chợ Việt ra khỏi thiết bị di động của Bạn.

Chợ Việt có toàn quyền bổ sung, sửa đổi nội dung của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan tới Chợ Việt bất cứ lúc nào nếu xét thấy phù hợp. Phiên bản cập nhật sẽ được Chúng tôi thông báo tại trang chủ. Vì vậy, Bạn có thể truy cập vào htxchoviet.vn để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của Bạn là xem xét lại các nội dung của Điều khoản sử dụng một cách thường xuyên. Khi Bạn tiếp tục sử dụng Chợ Việt có nghĩa Bạn đã đồng ý và chấp nhận với những thay đổi như vậy.

1. VỀ CHÚNG TÔI:

Chợ Việt ra đời với sứ mệnh tạo ra các giải pháp trong nhiều lĩnh vực nhằm hướng tới phát triển cộng đồng người tiêu dùng và đem lại cho cộng đồng cuộc sống tốt đẹp, thú vị hơn. 

Chúng tôi chỉ là trung gian kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ nhà hàng, siêu thị, các cửa hàng sạch đến với Bạn. Chợ Việt không chịu trách nhiệm cho mọi thiếu sót của mọi nhà cung cấp khi cung cấp dịch vụ cho Bạn. Chợ Việt là một sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra môi trường trung gian kết nối cộng đồng tiêu dùng thông minh. Chúng tôi cung cấp Chợ Việt đến với Bạn thông qua: trang Web của chúng tôi tại www.htxchoviet.vn; Ứng dụng Chợ Việt chạy trên hệ điều hành Android hoặc iOS; các thiết bị hoặc mạng đang tồn tại hoặc được phát triển sau này. Đặt hàng và Mua/Bán là hai tính năng cơ bản của Chợ Việt.

THẺ CHỢ VIỆT: Là thẻ ưu đãi dành cho Xã viên Hợp tác xã Chợ Việt để Đặt mua sản phẩm ở các Điểm đến. Thẻ do Chợ Việt hoặc các Đối tác của Chợ Việt phát hành.

2. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Bằng cách sử dụng Chợ Việt, Bạn đã cam kết và bảo đảm rằng Bạn có quyền hợp pháp để đồng ý với Điều khoản sử dụng. Chợ Việt không dành cho Người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Bạn xác nhận rằng mọi thông tin mà Bạn cung cấp phải đúng và chính xác. Việc Bạn sử dụng Chợ Việt là sử dụng cá nhân. Bạn có trách nhiệm không cho phép Người khác sử dụng tư cách Cá nhân của Bạn và Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản Người dùng của Bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. 

Bạn chỉ được phép truy cập Chợ Việt bằng cách sử dụng các phương tiện được phép. Trách nhiệm của Bạn là phải kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn đã truy cập đúng Website Chợ Việt và/hoặc tải về các phần mềm chính xác cho thiết bị di động của Bạn. Hợp tác xã không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có một thiết bị tương thích, hoặc Bạn truy cập vào Website hoặc tải về các phiên bản không phải là phiên bản của Chợ Việt phát hành.

Bằng cách sử dụng Chợ Việt, Bạn đã đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Chợ Việt cho các mục đích hợp pháp;
 • Bạn sẽ không sử dụng Chợ Việt cho việc gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu trái Pháp luật nào hoặc cho mục đích lừa đảo;
 • Bạn sẽ không sử dụng Chợ Việt để gây phiền toái, khó chịu, bất tiện hoặc đặt sử dụng các Dịch vụ khác với mục đích khác với mục đích sử dụng Dịch vụ;
 • Bạn sẽ không liên hệ với các Nhà cung cấp dịch vụ cho mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ;
 • Bạn sẽ không gây tổn hại hoặc cố gắng gây tổn hại cho Chợ Việt bằng bất kỳ cách nào;
 • Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Chợ Việt mà không có sự cho phép bằng văn bản của HỢP TÁC XÃ CHỢ VIỆT;
 • Bạn sẽ giữ mật khẩu tài khoản đăng nhập Chợ Việt của Bạn an toàn;
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất cứ giấy tờ chứng minh nào khi chúng tôi có yêu cầu gửi tới Bạn;
 • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đẩy đủ theo yêu cầu của Chợ Việt để sử dụng các Dịch vụ; và Bạn có trách nhiệm duy trì, cập nhật thông tin của Bạn một cách kịp thời để các thông tin này luôn chính xác và đầy đủ. Bạn cam kết rằng nếu thông tin của Bạn là không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ, Hợp tác xã có quyền nhưng không có nghĩa vụ chấm dứt tư cách thành viên của Bạn và có thể loại Bạn ra khỏi hệ thống bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa gạt Hợp tác xã và các đối tác cung cấp dịch vụ cho Chợ Việt để làm giàu cho mình, thông qua bất kỳ phương tiện nào, dù gian lận hay không trong bất kỳ các sự kiện, khuyến mại hay chiến dịch phát động của Hợp tác xã để khuyến khích Người dùng đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ mới của Chợ Việt;
 • Bạn biết rằng khi yêu cầu sử dụng dịch vụ bằng hình thức gọi điện hoặc nhắn tin SMS, cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

3. QUYỀN SỞ HỮU CHỢ VIỆT

Chợ Việt được phát triển và sở hữu bởi Hợp tác xã, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Chợ Việt (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, tên miền Website, nhãn hiệu Chợ Việt, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Chợ Việt, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Chợ Việt) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất của Hợp tác xã và không Cá nhân, Tổ chức nào được sao chép, tái tạo, phân phối hoặc hình thức xâm phạm khác tới quyền của Chủ sở hữu nếu không được sự đồng ý và cho phép của Chợ Việt bằng văn bản.

Bạn đồng ý rằng Bạn đã nắm rõ về quyền sở hữu Chợ Việt của Hợp tác xã và Bạn cam kết rằng Bạn sẽ không thực hiện các hành vi vi phạm sau:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra phiên bản mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở phiên bản Chợ Việt này;
 • Sử dụng Chợ Việt để cung cấp dịch vụ cho Bên thứ ba (Tổ chức, Cá nhân);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Chợ Việt hoặc nội dung Chợ Việt;
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Chợ Việt (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Chợ Việt;
 • Sử dụng Chợ Việt để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho Hệ thống an ninh mạng của Hợp tác xã, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Chợ Việt bằng một phần mềm tương thích của Bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Hợp tác xã;
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Chợ Việt, xây dựng mirror Website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh hoặc dịch vụ tương tự;
 • Sử dụng Chợ Việt để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của Dân tộc;
 • Sử dụng Chợ Việt để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của Bên thứ ba;
 • Các hình thức vi phạm khác.

4. BÊN THỨ BA CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Trong thời gian sử dụng Chợ Việt, Bạn có thể sẽ tham gia sử dụng dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi của các Bên thứ ba cung ứng dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Chợ Việt chỉ là môi trường trung gian cung cấp cho Bạn công cụ giao tiếp để tìm kiếm và/hoặc đặt mua. Chính Bạn và chỉ Bạn có toàn quyền tìm hiểu và quyết định sử dụng hay ngừng sử dụng dịch vụ.

Tương tự như vậy, chúng tôi cũng đưa ra thông tin về những Điểm đến là Siêu thị, Cửa hàng rau sạch,… để Bạn tham khảo. Bạn có toàn quyền quyết định việc sử dụng dịch vụ tại các Điểm đến này hay không. Chúng tôi có quyền hỗ trợ nhưng không có trách nhiệm phải giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình các bên sử dụng dịch vụ của nhau. Bạn có quyền đánh giá thái độ, chất lượng dịch vụ của sản phẩm, cửa hàng, hoặc chất lượng dịch vụ của các Điểm đến là Siêu thị, cửa hàng rau sạch,… với tinh thần xây dựng, chia sẻ; tuy nhiên đánh giá phải không mang tính xúc phạm, chửi bới hay vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hợp tác xã có toàn quyền sử dụng các nhận xét đánh giá của Bạn.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Chợ Việt sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và các thông tin về việc sử dụng dịch vụ của Bạn. Khi sử dụng Chợ Việt, Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Bạn: (1) Lấy vị trí hiện tại của Bạn khi được sự đồng ý, (2) Ghi dữ liệu của Chợ Việt lên thẻ nhớ, (3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Bạn. Tất cả các truy cập này đều được Chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bạn, vì vậy Bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi Bạn đã cấp quyền cho Chúng tôi, Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Hợp tác xã về việc truy cập này. 
Cùng với quyền truy cập, Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của Bạn:

 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, địa chỉ email;
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của Bạn, thông tin phiên bản Chợ Việt mà Bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
 • Các thông tin khác xuất phát từ Bạn như: lịch sử mua hàng,…

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA HỢP TÁC XÃ CHỢ VIỆT

Khi thực hiện các bước Đặt mua thông qua Chợ Việt, Bạn phải thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của Hợp tác xã. Hợp tác xã cam kết cung cấp chất lượng Dịch vụ kỹ thuật tốt nhất cho Bạn. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Bạn không thể thực hiện được việc Đặt mua để sử dụng dịch vụ, Bạn vui lòng thông báo cho Hợp tác xã qua Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng. Hợp tác xã sẽ nỗ lực khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Hợp tác xã không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Bạn không đến được Hợp tác xã, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Hợp tác xã gây ra.

7. XỬ LÝ VI PHẠM

Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Điều khoản sử dụng này, Hợp tác xã có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của Bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm. Đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Hợp tác xã và Bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của Bạn.

8. PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU

Hợp tác xã cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ Người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại Chúng tôi đang cung cấp.

9. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Trụ sở giao dịch:   P1608 Center Point 27 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội

Email:                            cskh@htxchoviet.vn

Website:                       www.htxchoviet.vn