Chợ Việt

Cửa hàng Huyện Thanh Trì Hà Nội

Gạo

canh 92 đường Tả Thanh Oai, Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì

Gạo

Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Thanh Trì, Đại Áng, Huyện Thanh Trì

Thực Phẩm sach

Chân cầu vượt Tương Chúc, Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì

Đại Lý Gạo

Số 53 - 55 Tưụ Liệt , Quốc Bảo, Văn Điển, Huyện Thanh Trì

Chuyên Hải Sản

192 Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì

Đại Lý Gạo

Xóm 2 - quỳnh Đô - Vĩnh quỳnh, Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì

Gạo

Đường Tứ Hiệp - Văn Điển, Văn Điển, Huyện Thanh Trì

Đại Lý Gạo

Số 794 Xóm Cầu xã Thanh Liệt, Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì

Đại Lý Gạo Ngon

150 Đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Huyện Thanh Trì

Chợ Hải sản quảng ninh

Ct 8B Chung Cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì

Thực Phẩm Hiền Linh

Ki ốt 05 CT 10A KDT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì

Gạo

Ki ót 30 CT8C KDT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì

Thực Phẩm Sạch B và G

Lô 20 - Liền Kề 1 - KDT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì

Đại Lý Gạo

Số 26 Đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Huyện Thanh Trì